Để thực hiện hủy đơn hàng bạn cần nhập chính xác mã đơn hàng và số điện thoại đặt hàng
*Lưu ý: Điều kiện để thực hiện hủy đơn hàng là đơn hàng chưa được xác nhận
back to top