Kỹ năng làm việc

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả

109,800đ
139,000đ
-21%

(0 Nhận xét )

Làm chủ cuộc chơi, thay đổi cuộc đời

101,900đ
129,000đ
-21%

(0 Nhận xét )

AI trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

117,700đ
149,000đ
-21%

(0 Nhận xét )

Tư duy hệ thống

69,500đ
79,000đ
-12%

(0 Nhận xét )

Tạo dựng thương hiệu cá nhân

78,300đ
89,000đ
-12%

(0 Nhận xét )

60 giây 1 ý tưởng

101,900đ
129,000đ
-21%

(0 Nhận xét )
back to top