Quản trị - Lãnh đạo

Lãnh đạo không đơn giản là chỉ huy

60,000đ
75,000đ
-20%

(0 Nhận xét )

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

134,100đ
149,000đ
-10%

(0 Nhận xét )

Kỹ năng lãnh đạo của người Nhật

134,100đ
149,000đ
-10%

(0 Nhận xét )
back to top