Quản trị - Lãnh đạo

Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

159.200đ
199.000đ
-20%

(0 Nhận xét )

Vì sao đơn giản lại hiệu quả

115.700đ
130.000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Vì sao đơn giản lại hiệu quả

115.700đ
130.000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Sức mạnh tăng trưởng

222.500đ
250.000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Quản lí sếp ok thôi

68.500đ
77.000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Khỏe để lãnh đạo

110.400đ
124.000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Vượt ngục tư duy

85.440đ
96.000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Trực giác chiến lược

105.900đ
119.000đ
-11%

(0 Nhận xét )
back to top