Quản trị - Lãnh đạo

Lãnh đạo không đơn giản là chỉ huy

66,000đ
75,000đ
-12%

(0 Nhận xét )

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

117,700đ
149,000đ
-21%

(0 Nhận xét )

Kỹ năng lãnh đạo của người Nhật

117,700đ
149,000đ
-21%

(0 Nhận xét )
back to top