Quản trị - Lãnh đạo

Vì sao đơn giản lại hiệu quả

115,700đ
130,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Vì sao đơn giản lại hiệu quả

115,700đ
130,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Sức mạnh tăng trưởng

222,500đ
250,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Quản lí sếp ok thôi

68,500đ
77,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Khỏe để lãnh đạo

110,400đ
124,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Vượt ngục tư duy

85,440đ
96,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Trực giác chiến lược

105,900đ
119,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Nhà lãnh đạo tương lai

222,500đ
250,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Nhà quản lý linh hoạt

222,500đ
250,000đ
-11%

(0 Nhận xét )

Tạo động lực - Tăng hiệu suất

142,400đ
160,000đ
-11%

(0 Nhận xét )
back to top